1750-1759

De jaren 1750-1759 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 18e eeuw.

Benjamin Franklin ontdekt in 1752 de bliksemafleider bij het oplaten van een vlieger
 • belangrijke gebeurtenissen

Belangrijke gebeurtenissen

Europa
 • In een poging om het aan Pruisen verloren Silezië terug te veroveren sluit Oostenrijk onder leiding van een diplomatiek genie, minister van buitenlandse zaken Von Kaunitz, in 1756 een bondgenootschap met Frankrijk, dat voorheen geallieerd was met Pruisen. Pruisen op zijn beurt krijgt het Britse Koninkrijk, en daarmee de traditionele Engelse vijand van Frankrijk aan zijn kant. Met deze "omkering van bondgenootschappen" gaat Europa de Zevenjarige Oorlog in.
 • In Engeland wordt de door Philip Yorke, de eerste Graaf van Harwicke, voorgestelde Marriage Act in 1753 aangenomen. Deze wet stelt dat wanneer niet beide huwelijkspartners minstens 21 jaar oud zijn, de ouders toestemming voor het huwelijk moeten geven. De wet maakt een einde aan de fleethuwelijken. De wet geldt niet in Schotland, en de schaakhuwelijken verplaatsen zich nu naar Gretna Green, de eerste pleisterplaats van de postkoets tussen Londen en Edinburg.
 • Groot-Brittannië bloeit onder de Whig-regeringen van Henry Pelham en zijn broer Thomas. Tussen 1750 en 1770 vertienvoudigt de welvaart.
 • In 1758 raakt koning Jozef I van Portugal gewond bij een moordaanslag. De Tavora-familie en de graaf van Aveiro worden na een kort proces geëxecuteerd. De Jezuïeten worden het land uitgezet en hun bezittingen verbeurd verklaard. Eerste minister Sebastião de Melo vervolgt elke vermeende betrokkene, zelfs vrouwen en kinderen.
Amerika
 • In deze jaren bereikt de rivaliteit tussen Engeland en Frankrijk over koloniale aspiraties in Noord-Amerika langzaam een hoogtepunt. Korte tijd hierna breekt de Franse en Indiaanse oorlog uit. De oorlog verloopt in de eerste jaren rampzalig voor de Britten omdat deze niet zijn ingesteld op een oorlog in de Noord-Amerikaanse wouden en omdat ze over te weinig goed geoefende troepen beschikken.
 • In 1758 verschijnt er een andere Britse generaal ten tonele, de jonge officier James Wolfe. Vastbesloten om de Fransen definitief te verdrijven begint hij een agressieve campagne. In 1758 is hij betrokken bij de verovering van de vestingstad Louisbourg. Uiteindelijk weet hij het Franse leger in 1759 definitief te verslaan in de Slag om Quebec. In 1760 geven de Fransen zich over.
Nederlanden
Wetenschap
 • 1753 - Species plantarum van Carl Linnaeus verschijnt op 1 mei, het eerste werk waarin consequent voor alle soorten een binominale naam wordt gebruikt. Later zijn het werk en de datum vastgelegd als het beginpunt van de moderne botanische nomenclatuur.
 • 1758 - De 10e editie van Systema naturae van Linnaeus verschijnt (bij afspraak op 1 januari), waarin nu voor het eerst ook voor alle dieren consequent binominale namen worden gebruikt. Later is dit werk vastgelegd als het officiële beginpunt van de moderne zoölogische nomenclatuur.
 • De Franse koopman-econoom Vincent de Gournay formuleert zijn devies voor de overheid inzake de economie: "laissez faire laissez passer".
 • De variatierekening wordt ontwikkeld door Euler en Lagrange.
Nederlands-Indië
 • 1750 - Door het ontactisch optreden van de gouverneur-generaal Gustaaf Willem baron van Imhoff is de VOC nu in oorlog met zowel Bantam als Mataram, de voornaamste rijken op Java.
 • 1755 - Er komt een einde aan het Rijk van Mataram op Java, waar de Derde Javaanse Successieoorlog nog in volle gang is. Het wordt gesplitst in Soerakarta en Djokjakarta, met Hamengkoe Boewono I (de pangeran Mengkoe Boemi) als koning van het laatste.
 • 1756 - 9 juni - Te Koepang slaagt de VOC-gezant Johannes Andreas Paravicini erin de 15 koningen, keizers en regenten van Timor, Roti, Solor en Soemba te bewegen een verdrag te tekenen waardoor het Nederlandse gouvernement de soevereiniteit over deze eilanden verkrijgt.