Acute myeloïde leukemie

 • esculaap neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
  raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
  acute myeloïde leukemie
  beenmerg met acute myeloïde leukemie. pijlen geven de auer rods aan.
  beenmerg met acute myeloïde leukemie. pijlen geven de auer rods aan.
  coderingen
  icd-10 92.0
  icd-9 205.0
  icd-o 9861/3
  omim 602439
  diseasesdb 203
  emedicine med/34
  mesh d015470
  portaal  portaalicoon   geneeskunde

  acute myeloïde leukemie[1] (aml[1]) of acute myeloblastenleukemie[1] is een vorm van kanker die speficiek de myeloïde lijn van de witte bloedcellen aantast. deze myeloïde lijn staat in voor de vorming van granulocyten, monocyten, erytrocyten en megakaryocyten. aml leidt tot een enorme proliferatie van onrijpe voorstadia van deze cellen in het beenmerg en meestal ook in het bloed (leukocytose). het snel doordringen van abnormale cellen in het beenmerg interfereert met de normale vorming van bloedcellen (hematopoëse). de symptomen van aml worden veroorzaakt door het vervangen van normale beenmergcellen met leukemische cellen. dit leidt ertoe dat de normale productie van rode bloedcellen (erytrocyten), bloedplaatjes en normale witte bloedcellen (leukocyten) in het gedrang komt. de symptomen omvatten moeheid, kortademigheid, blauwe plekken, bloedingsneiging en een toegenomen risico op infectie.

  aml is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen, met een incidentie die toeneemt met de leeftijd. hoewel aml een betrekkelijk weinig voorkomende aandoening is is het verantwoordelijk voor ca. 1,2% van de sterfte aan kanker in de vs.[2] door de toenemende vergrijzing van de bevolking wordt verwacht dat de incidentie van deze aandoening zal stijgen.

  hoewel verscheidene risicofactoren voor aml zijn reeds geïdentificeerd, blijft de oorzaak van de ziekte tot op heden grotendeels onbekend. omdat het een acute leukemie betreft is de ziekte snel progressief. typisch overlijdt de patiënt binnen enkele weken tot maanden indien de ziekte onbehandeld blijft. de vijfjaarsoverleving bedraagt 15 à 70%, afhankelijk van het subtype aml. aml wordt initieel behandeld met chemotherapie met als doel de ziekte in remissie te brengen. vervolgens ontvangen patiënten additionele chemotherapie of een hematopoëtische stamceltransplantatie. recente onderzoeken naar de genetica achter aml leidde tot de beschikbaarheid van tests die de werkzaamheid van bepaalde medicijnen voor een individuele patiënt kunnen beoordelen.

 • epidemiologie
 • klinisch beeld
 • externe link
 • literatuurverwijzingen

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Acute myeloïde leukemie
Beenmerg met acute myeloïde leukemie. Pijlen geven de Auer rods aan.
Beenmerg met acute myeloïde leukemie. Pijlen geven de Auer rods aan.
Coderingen
ICD-10 92.0
ICD-9 205.0
ICD-O 9861/3
OMIM 602439
DiseasesDB 203
eMedicine med/34
MeSH D015470
Portaal  Portaalicoon   Geneeskunde

Acute myeloïde leukemie[1] (AML[1]) of acute myeloblastenleukemie[1] is een vorm van kanker die speficiek de myeloïde lijn van de witte bloedcellen aantast. Deze myeloïde lijn staat in voor de vorming van granulocyten, monocyten, erytrocyten en megakaryocyten. AML leidt tot een enorme proliferatie van onrijpe voorstadia van deze cellen in het beenmerg en meestal ook in het bloed (leukocytose). Het snel doordringen van abnormale cellen in het beenmerg interfereert met de normale vorming van bloedcellen (hematopoëse). De symptomen van AML worden veroorzaakt door het vervangen van normale beenmergcellen met leukemische cellen. Dit leidt ertoe dat de normale productie van rode bloedcellen (erytrocyten), bloedplaatjes en normale witte bloedcellen (leukocyten) in het gedrang komt. De symptomen omvatten moeheid, kortademigheid, blauwe plekken, bloedingsneiging en een toegenomen risico op infectie.

AML is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen, met een incidentie die toeneemt met de leeftijd. Hoewel AML een betrekkelijk weinig voorkomende aandoening is is het verantwoordelijk voor ca. 1,2% van de sterfte aan kanker in de VS.[2] Door de toenemende vergrijzing van de bevolking wordt verwacht dat de incidentie van deze aandoening zal stijgen.

Hoewel verscheidene risicofactoren voor AML zijn reeds geïdentificeerd, blijft de oorzaak van de ziekte tot op heden grotendeels onbekend. Omdat het een acute leukemie betreft is de ziekte snel progressief. Typisch overlijdt de patiënt binnen enkele weken tot maanden indien de ziekte onbehandeld blijft. De vijfjaarsoverleving bedraagt 15 à 70%, afhankelijk van het subtype AML. AML wordt initieel behandeld met chemotherapie met als doel de ziekte in remissie te brengen. Vervolgens ontvangen patiënten additionele chemotherapie of een hematopoëtische stamceltransplantatie. Recente onderzoeken naar de genetica achter AML leidde tot de beschikbaarheid van tests die de werkzaamheid van bepaalde medicijnen voor een individuele patiënt kunnen beoordelen.