Amphilex

Amphilex was een grote internationale postzegeltentoonstelling die in totaal drie keer in Nederland heeft plaatsgevonden: in 1967, in 1977 en in 2002. 'Amphilex' is een afkorting van 'AMsterdam PHILatelic EXhibition' (Postzegeltentoonstelling Amsterdam).

De drie tentoonstellingen werden georganiseerd door de Stichting Filatelie en de PTT. De Stichting Filatelie was een samenwerkingsverband van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (NBFV) en de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren (NVPH).[1]

Polygoonjournaal uit 1967 over Amphilex 67