Antihypertensivum

EsculaapNeem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
bloeddrukmeter met veermanometer

Onder een antihypertensivum verstaan we een geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagt. Door een hoge bloeddruk te verlagen wordt beschadiging van hart, nieren, hersenen, ogen en andere organen voorkomen.De belangrijkste bloeddrukverlagende middelen zijn