Audiologie
English: Audiology

Schematische weergave van het menselijk oor (auris).

Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met het meten en door hulpmiddelen corrigeren van de gehoorsfunctie en evenwichtszin.[1] Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psycho-sociale aspecten van slechthorendheid en evenwichtsstoornissen en de hulp die daarbij kan worden geboden. Aangezien horen en (leren) spreken zeer nauw met elkaar verbonden zijn werkt de audioloog nauw samen met de logopedist en kno- of nko-arts.

Met behulp van verschillende teststrategieĆ«n (zoals een gehoortest, otoakoestische emissiemetingen en elektrofysiologische tests), proberen audiologen te bepalen of iemand een normale gevoeligheid voor geluiden heeft. Als daarmee gehoorschade wordt vastgesteld, bepalen audiologen welke delen van het gehoor (hoge, midden of lage frequenties) worden beĆÆnvloed, in welke mate (ernst van het verlies) en waar in het hoofd het gehoorverlies door veroorzaakt wordt (buitenoor, middenoor, binnenoor, gehoorzenuw, enzovoort).