Audiologie
English: Audiology

Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met het meten en door hulpmiddelen corrigeren van de gehoorsfunctie en het evenwicht. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psycho-sociale aspecten van slechthorendheid en evenwichtsstoornissen en de hulp die daarbij kan worden geboden. Aangezien horen en (leren) spreken zeer nauw met elkaar verbonden zijn werkt de audioloog nauw samen met de logopedist en kno- of nko-arts.

Tot de audiologie behoort het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen van het gehoor en het evenwicht.