Belasting (fiscaal)
English: Tax

Betaling van belastinggeld aan koning Karel V van Frankrijk in de 14e eeuw
Belastingontvangers in de 16e eeuw door Marinus van Reymerswale

Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien. Belastingen worden geheven op grond van een wet. Wanneer tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie. Meer algemeen spreekt men ook over een heffing.

Er is een onderscheid tussen directe en indirecte belastingen.