Biologie

Zie artikelZie Biologie (schoolvak) voor informatie over biologie als schoolvak in België en Nederland.
Biologie
Diaprepes abbreviatus, een snuitkever, is een voorbeeld van een insect.
Biologie is een natuurwetenschap met veel onderwerpen, onderverdelingen en disciplines. Hieronder staat een selectie van verwante artikelen.
Biochemie & fysiologie

Biochemie · Biofysica · Fysiologie · Immunologie · Moleculaire biologie · Neurobiologie · Ontwikkelingsfysiologie · Stofwisseling · Toxicologie


Genetica

Genetica · DNA · Epigenetica · Gen · Populatiegenetica · RNA · Mutatie


Morfologie & anatomie

Anatomie · Celbiologie · Embryologie · Histologie · Microbiologie · Morfologie · Ontwikkelingsbiologie · Plantenanatomie


Ecologie & gedrag

Aerobiologie · Ecologie · Ethologie · Hydrobiologie · Mariene biologie · Montane ecologie · Populatiebiologie · Vegetatiekunde


Biogeografie

Biogeografie · Biogeologie · Eilandbiogeografie · Floristiek · Plantengeografie · Zoögeografie


Systematiek & evolutie

Abiogenese · Bio-informatica · Cladistiek · Evolutiebiologie · Paleontologie · Soortvorming · Systeembiologie · Taxonomie


Bijzondere biologie

Algologie · Botanie · Bryologie · Entomologie · Fycologie · Herpetologie · Lichenologie · Malacologie · Microbiologie · Mycologie · Ornithologie · Pteridologie · Virologie · Zoölogie


Mens & milieu

Bioantropologie · Biologische psychologie · Biomedische wetenschappen · Biotechnologie · Epidemiologie · Milieubiologie · Natuurbescherming · Psychobiologie · Visserijbiologie


Portaal Portaalicoon Biologie

Animalia - Oeros (Bos primigenius taurus)
Plantae - Tarwe (Triticum)
Fungi - Gewone morielje (Morchella esculenta)
Bacteria - Gemmatimonas aurantiaca (< 1 µm)
Virus - Gammafaag

Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensvormen en levensverschijnselen. De biologie omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoek doet naar fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ontwikkeling en evolutie. Biologie erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als de drijvende kracht achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Levende organismen zijn open systemen die in staat zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestand.

Omdat biologie een exacte wetenschap is, staan experimentele en kwantitatieve benaderingen en causale verklaringen centraal. Vakgebieden binnen biologie worden bepaald door de gebruikte onderzoeksmethoden en het soort systeem dat wordt bestudeerd: theoretische biologie gebruikt wiskundige methoden om kwantitatieve modellen te formuleren, terwijl experimentele biologie empirisch onderzoek uitvoert om de geldigheid van voorgestelde theorieën te testen en de mechanismen achter het leven te begrijpen. Veel principes uit de biologie zijn gebaseerd op de toepassing van scheikundige en natuurkundige wetten op levende systemen.