Blad
English: Leaf

Icoontje doorverwijspaginaZie Blad (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Blad.
Dwarsdoorsnede van een blad (microscopisch beeld)
Dwarsdoorsnede van een blad (schematisch)

Een blad is een van de organen van varens en zaadplanten. De bladeren vormen gezamenlijk de bebladering van de plant.

De bladachtige structuren van andere plantaardige organismen, waaronder mossen en sommige algen, zoals zeesla en kelp, hebben een afwijkende bouw, en mogen geen bladeren genoemd worden.

Het blad vervult meerdere functies, waarvan de twee belangrijkste de fotosynthese en de verdamping van water zijn. Met behulp van fotosynthese wordt in bladeren, onder invloed van zonlicht, uit kooldioxide en water glucose gemaakt. Daarnaast houden de bladeren door verdamping en capillariteit een waterstroom op gang in de plant. In dit water zitten voedingsstoffen die de plant actief heeft opgenomen uit de bodem.