Bloed-hersenbarrière

Deel van het netwerk van haarvaten van de hersenen
Astrocyten type I omgeven de haarvaten van de hersenen
De bloed-hersenbarrière

De bloed-hersenbarrière[1] scheidt de bloedsomloop van het buiten de cellen gelegen extracellulair vocht van de hersenen. De bloed-hersenbarrière strekt zich langs alle haarvaten van het centrale zenuwstelsel uit en bestaat uit tight junctions (verbindingen tussen de celmembranen van naast elkaar gelegen cellen), die de haarvaten omgeven en die elders in de bloedsomloop niet gevonden worden. Endotheelcellen beletten op deze wijze het doordringen in de hersenvloeistof van microscopisch kleine partikels (zoals bacteriën) en van grote in water oplosbare moleculen. Ze laten echter vetoplosbare kleine moleculen (zoals de ademhalingsgassen zuurstof en koolzuur) en hormonen zonder meer door (diffusie). De cellen van de barrière hebben actieve transportmechanismen voor stofwisselingsproducten zoals glucose. (Onder een actief transportmechanisme verstaan we de mogelijkheid van bepaalde cellen om een molecuul tegen een gradiënt in te verplaatsen. Er wordt als het ware tegen de stroom ingepompt; dit kost energie, in tegenstelling tot diffusie.) De barrière bestaat verder nog uit een extra dikke basale membraan en uit de eindvoetjes van astrocyten.