Brexit
English: Brexit

 Ligging van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie

Waarom verlopen de Brexit-onderhandelingen zo moeilijk? - Universiteit van Vlaanderen

Brexit, een samentrekking van 'British exit' (Brits vertrek), is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Op 23 juni 2016 was in het VK een raadgevend referendum gehouden waarbij 51,9% van de stemmers koos voor vertrek uit de Europese Unie. De Britse regering gaf op 29 maart 2017 formeel kennis van het voornemen tot uittreden. Als gevolg hiervan zou het VK op 29 maart 2019 om 23.00 uur lokale tijd uit de EU stappen, tenzij een andere afspraak gemaakt zou worden.

Na een moeizaam onderhandelingsproces wisten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie eind 2018 een terugtrekkingsakkoord af te sluiten. De Britse premier Theresa May slaagde er echter niet in om parlementaire steun te krijgen voor dit akkoord.

Op 22 maart 2019 ging de Europese Raad akkoord met een verlenging van de deadline tot 22 mei 2019 als het Britse Lagerhuis uiterlijk 29 maart 2019 het bereikte akkoord zou goedkeuren, en met een verlenging tot 12 april 2019 als die instemming tegen die datum niet verkregen zou worden.[1] Op 29 maart stemde het Lagerhuis voor de derde keer tegen het uittredingsakkoord. Dit mondde uit in een nieuw Brits verzoek tot uitstel, waarmee de EU op 11 april 2019 instemde. Het VK kreeg tot 31 oktober 2019 de tijd om tot een akkoord te komen.

De problemen rondom Brexit leidden tot het aftreden van premier May. Zij werd opgevolgd door Boris Johnson die op 17 oktober 2019 een nieuw akkoord met de Europese Unie tot stand bracht. Als gevolg van initiatiefwetgeving door het Britse Lagerhuis die tot doel heeft te voorkomen dat het VK zonder akkoord de EU verlaat, was Johnson genoodzaakt nogmaals uitstel te vragen; ditmaal tot 31 januari 2020.[2]

In de Britse politiek heeft Brexit zich ontwikkeld tot een zeer controversieel onderwerp dat heeft geleid tot grote spanningen binnen de samenleving, binnen politieke partijen, en tussen de vier landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Ook de mogelijke gevolgen van Brexit voor het Goedevrijdagakkoord en het Noord-Ierse vredesproces zijn een punt van zorg.