Byzantijnse Rijk

 • Βασιλεία Ρωμαίων
  basileía romaíon
  imperium romanum
   romeinse keizerrijk 330[1] – 1204
  1261 – 1453
  latijnse keizerrijk 
  despotaat epirus 
  keizerrijk trebizonde 
  keizerrijk nicea 
  ottomaanse rijk 
  flag of palaeologusemperor.svg
  (vlag van het late rijk)
  byzantine palaiologos eagle.svg
   
  (details) (details)
  kaart
  geschiedenis van het byzantijnse rijk
  geschiedenis van het byzantijnse rijk
  algemene gegevens
  hoofdstad constantinopel
  oppervlakte 4.500.000 km²
  bevolking ca. 34.000.000[2]
  (4e eeuw)
  ca. 7.000.000[3]
  (8e eeuw)
  ca. 18.000.000[2]
  (11e eeuw)
  ca. 12.000.000[2]
  (12e eeuw)
  ca. 3.000.000[3]
  (13e eeuw)
  talen grieks en in de beginjaren ook latijn
  religie(s) christendom (tot 1054), orthodoxe kerk (na 1054)
  munteenheid solidus, hyperpyron
  regering
  regeringsvorm monarchie
  dynastie verscheidene
  staatshoofd keizer
  geschiedenis van het romeinse rijk

  romeinse rijk


  ca. 753 v.chr. - 476 n.chr.
  • romeins koninkrijk
   ca. 753 - 509 v.chr.
  • romeinse republiek
   ca. 509 - 27 v.chr.
  • romeinse keizerrijk
   • principaat
    27 v.chr. - 284 n.chr.
   • dominaat
    284 - 395 n.chr.
  • west-romeinse rijk (val)
   395 - 476
  • oost-romeinse keizerrijk (val)
   395 - 1453

  voor de stad, zie geschiedenis van rome

  portaal  portaalicoon  romeinse rijk
  portaal  portaalicoon  geschiedenis
  byzantijnse tijdlijn
  667 v.chr. de stad byzantium (het toekomstige constantinopel en istanboel) wordt gesticht.
  ca. 509 v.chr. - ca. 2e eeuw na chr. de opkomst van het romeinse rijk.
  ca. 235 - 284 de "romeinse crisis van de 3e eeuw".
  292 de hervormingen van diocletianus ("de tetrarchie").
  330 constantijn de grote verplaatst de regeringszetel naar "nova roma", dat constantinopel zou gaan heten, vlak na zijn dood in 337. de stad zou meer dan een millennium de hoofdstad van het byzantijnse rijk blijven, met uitzondering van 1204-1261.
  395 het romeinse rijk wordt na de dood van theodosius i definitief opgesplitst in een westelijk en een oostelijk deel.
  502-628 byzantijns-perzische oorlogen.
  527 justinianus i wordt tot keizer gekroond.
  7 april 529 de codex justinianus wordt gepubliceerd.
  532-537
  justinianus i bouwt de hagia sophia.
  533-554 justinianus' generaals veroveren noord-afrika en italië op de vandalen en ostrogoten.
  568 de langobardische invasie resulteert in het verlies van het grootste gedeelte van italië.
  610 grieks wordt officieel de taal van het keizerlijke hof en de ambtelijke stukken. overgang van romeinse rijk naar byzantijnse rijk compleet.
  634-641 arabische legers veroveren de levant en egypte. in de komende decennia veroveren ze noord-afrika en later ook nog sicilië op de byzantijnen.
  730-787 en 813-843 het iconoclasme resulteert in het verlies van het overgebleven italiaanse grondgebied, met uitzondering van kleine gebieden van de mezzogiorno.
  960-1042 het byzantijnse rijk behaalt een aantal overwinningen op de abassidische en fatimidische kalifaten, waarbij delen van mesopotamië, syrië en palestina worden heroverd.
  843-1025 de macedonische dynastie komt aan de macht en het keizerrijk herleeft op militair en territoriaal gebied. byzantijnse schrijvers behouden veel van de overgebleven oud-griekse en romeinse teksten ;macedonische renaissance
  1002-1018 keizer basileios ii vecht herhaaldelijk tegen de bulgaren wat uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van het bulgaarse rijk.
  1014 het bulgaarse leger wordt compleet vernietigd bij de slag bij kleidon en basileios ii krijgt de bijnaam bulgarendoder.
  1018 het bulgaarse rijk geeft zich over en wordt geannexeerd door het byzantijnse rijk. de hele balkan wordt bij het rijk gevoegd met de donau als nieuwe noordgrens.
  1025 met de dood van basileios ii is het hoogtepunt van byzantijnse macht voorbij en begint het langdurige verval van het byzantijnse rijk.
  1054 het oosters schisma vindt plaats.
  1064-1308 byzantijns-seltsjoekse oorlogen.
  1071 keizer romanos iv wordt verslagen door de seltsjoeken bij de slag bij manzikert, waardoor het grootste gedeelte van klein-azië verloren gaat. in hetzelfde jaar worden de laatste byzantijnse bezittingen in italië door normandiërs veroverd.
  1081 de komnenos-dynastie komt aan de macht door alexios i en het byzantijnse rijk raakt betrokken bij de kruistochten. welvaart en kunst bereiken nieuwe hoogten. onderwijl vestigen de turken zich in anatolië.
  1091 het byzantijnse leger verslaat de petsjenegen in de slag bij levounion.
  1097 nicea wordt door byzantijnse legers en kruisvaarders op de turken heroverd.
  1097-1176 de byzantijnse legers heroveren de kust van klein-azië op de turken en richten zich op centraal anatolië. het kruisvaardersvorstendom antiochië wordt een byzantijns protectoraat.
  1122 de byzantijnen verslaan de petsjenegen in de slag bij beroia.
  1167 de byzantijnen behalen een beslissende overwinning op de hongaren in de slag bij sirmium en hongarije wordt een byzantijnse satellietstaat.
  1176 tijdens de slag bij myriokephalon probeert manuel i konya, de hoofdstad van de seltsjoeken, in te nemen. manuel i moet zich echter terugtrekken nadat zijn belegeringstuig is verwoest. dit is de laatste poging om anatolië te heroveren.
  1180 na de dood van manuel i raakt het rijk verder in verval.
  1185 een succesvolle opstand in bulgarije betekent het verlies van de balkan.
  1204 constantinopel wordt door de kruisvaarders ingenomen en dezen stichten het latijnse keizerrijk.
  1261 constantinopel wordt heroverd door de patriarch van constantinopel die wordt gesteund door de keizer van nicea, michaël viii, en het griekse gezag wordt hersteld over een ten dode opgeschreven rijk.
  1299-1453 byzantijns-ottomaanse oorlogen
  1453 de ottomanen veroveren constantinopel, en met de dood van constantijn xi komt het byzantijnse rijk tot een einde.

  het byzantijnse rijk (kortweg byzantium) of oost-romeinse rijk[1] (grieks: Βασιλεία Ρωμαίων, basileía rhōmaíōn, "romeinse rijk"; ook wel romania, grieks: Ῥωμανία, rhōmanía) was een keizerrijk dat in de late oudheid en de daaropvolgende middeleeuwen een groot deel van het oostelijke middellandse zeegebied besloeg, met als hoofdstad constantinopel.

 • inleiding
 • geschiedenis, korte versie
 • geschiedenis, lange versie
 • cultuur
 • discussiepunten
 • zie ook
 • externe links

Βασιλεία Ρωμαίων
Basileía Romaíon
Imperium Romanum
 Romeinse Keizerrijk 330[1] – 1204
1261 – 1453
Latijnse Keizerrijk 
Despotaat Epirus 
Keizerrijk Trebizonde 
Keizerrijk Nicea 
Ottomaanse Rijk 
Flag of PalaeologusEmperor.svg
(Vlag van het late Rijk)
Byzantine Palaiologos Eagle.svg
 
(Details) (Details)
Kaart
Geschiedenis van het Byzantijnse Rijk
Geschiedenis van het Byzantijnse Rijk
Algemene gegevens
Hoofdstad Constantinopel
Oppervlakte 4.500.000 km²
Bevolking ca. 34.000.000[2]
(4e eeuw)
ca. 7.000.000[3]
(8e eeuw)
ca. 18.000.000[2]
(11e eeuw)
ca. 12.000.000[2]
(12e eeuw)
ca. 3.000.000[3]
(13e eeuw)
Talen Grieks en in de beginjaren ook Latijn
Religie(s) Christendom (tot 1054), Orthodoxe Kerk (na 1054)
Munteenheid Solidus, Hyperpyron
Regering
Regeringsvorm Monarchie
Dynastie Verscheidene
Staatshoofd Keizer
Geschiedenis van het Romeinse Rijk

Romeinse Rijk


Ca. 753 v.Chr. - 476 n.Chr.

Voor de stad, zie geschiedenis van Rome

Portaal  Portaalicoon  Romeinse Rijk
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis
Byzantijnse Tijdlijn
667 v.Chr. De stad Byzantium (het toekomstige Constantinopel en Istanboel) wordt gesticht.
ca. 509 v.Chr. - ca. 2e eeuw na Chr. De opkomst van het Romeinse Rijk.
ca. 235 - 284 De "Romeinse crisis van de 3e eeuw".
292 De hervormingen van Diocletianus ("De Tetrarchie").
330 Constantijn de Grote verplaatst de regeringszetel naar "Nova Roma", dat Constantinopel zou gaan heten, vlak na zijn dood in 337. De stad zou meer dan een millennium de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk blijven, met uitzondering van 1204-1261.
395 Het Romeinse Rijk wordt na de dood van Theodosius I definitief opgesplitst in een westelijk en een oostelijk deel.
502-628 Byzantijns-Perzische oorlogen.
527 Justinianus I wordt tot keizer gekroond.
7 april 529 De Codex Justinianus wordt gepubliceerd.
532-537
Justinianus I bouwt de Hagia Sophia.
533-554 Justinianus' generaals veroveren Noord-Afrika en Italië op de Vandalen en Ostrogoten.
568 De Langobardische invasie resulteert in het verlies van het grootste gedeelte van Italië.
610 Grieks wordt officieel de taal van het keizerlijke hof en de ambtelijke stukken. Overgang van Romeinse Rijk naar Byzantijnse Rijk compleet.
634-641 Arabische legers veroveren de Levant en Egypte. In de komende decennia veroveren ze Noord-Afrika en later ook nog Sicilië op de Byzantijnen.
730-787 en 813-843 Het Iconoclasme resulteert in het verlies van het overgebleven Italiaanse grondgebied, met uitzondering van kleine gebieden van de Mezzogiorno.
960-1042 Het Byzantijnse Rijk behaalt een aantal overwinningen op de Abassidische en Fatimidische Kalifaten, waarbij delen van Mesopotamië, Syrië en Palestina worden heroverd.
843-1025 De Macedonische dynastie komt aan de macht en het Keizerrijk herleeft op militair en territoriaal gebied. Byzantijnse schrijvers behouden veel van de overgebleven oud-Griekse en Romeinse teksten ;Macedonische renaissance
1002-1018 Keizer Basileios II vecht herhaaldelijk tegen de Bulgaren wat uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van het Bulgaarse Rijk.
1014 Het Bulgaarse leger wordt compleet vernietigd bij de Slag bij Kleidon en Basileios II krijgt de bijnaam Bulgarendoder.
1018 Het Bulgaarse Rijk geeft zich over en wordt geannexeerd door het Byzantijnse Rijk. De hele Balkan wordt bij het Rijk gevoegd met de Donau als nieuwe noordgrens.
1025 Met de dood van Basileios II is het hoogtepunt van Byzantijnse macht voorbij en begint het langdurige verval van het Byzantijnse Rijk.
1054 Het Oosters Schisma vindt plaats.
1064-1308 Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen.
1071 Keizer Romanos IV wordt verslagen door de Seltsjoeken bij de Slag bij Manzikert, waardoor het grootste gedeelte van Klein-Azië verloren gaat. In hetzelfde jaar worden de laatste Byzantijnse bezittingen in Italië door Normandiërs veroverd.
1081 De Komnenos-dynastie komt aan de macht door Alexios I en het Byzantijnse Rijk raakt betrokken bij de kruistochten. Welvaart en kunst bereiken nieuwe hoogten. Onderwijl vestigen de Turken zich in Anatolië.
1091 Het Byzantijnse leger verslaat de Petsjenegen in de Slag bij Levounion.
1097 Nicea wordt door Byzantijnse legers en kruisvaarders op de Turken heroverd.
1097-1176 De Byzantijnse legers heroveren de kust van Klein-Azië op de Turken en richten zich op centraal Anatolië. Het kruisvaardersvorstendom Antiochië wordt een Byzantijns protectoraat.
1122 De Byzantijnen verslaan de Petsjenegen in de Slag bij Beroia.
1167 De Byzantijnen behalen een beslissende overwinning op de Hongaren in de Slag bij Sirmium en Hongarije wordt een Byzantijnse satellietstaat.
1176 Tijdens de Slag bij Myriokephalon probeert Manuel I Konya, de hoofdstad van de Seltsjoeken, in te nemen. Manuel I moet zich echter terugtrekken nadat zijn belegeringstuig is verwoest. Dit is de laatste poging om Anatolië te heroveren.
1180 Na de dood van Manuel I raakt het rijk verder in verval.
1185 Een succesvolle opstand in Bulgarije betekent het verlies van de Balkan.
1204 Constantinopel wordt door de kruisvaarders ingenomen en dezen stichten het Latijnse Keizerrijk.
1261 Constantinopel wordt heroverd door de Patriarch van Constantinopel die wordt gesteund door de Keizer van Nicea, Michaël VIII, en het Griekse gezag wordt hersteld over een ten dode opgeschreven rijk.
1299-1453 Byzantijns-Ottomaanse oorlogen
1453 De Ottomanen veroveren Constantinopel, en met de dood van Constantijn XI komt het Byzantijnse Rijk tot een einde.

Het Byzantijnse Rijk (kortweg Byzantium) of Oost-Romeinse Rijk[1] (Grieks: Βασιλεία Ρωμαίων, Basileía Rhōmaíōn, "Romeinse Rijk"; ook wel Romania, Grieks: Ῥωμανία, Rhōmanía) was een keizerrijk dat in de late oudheid en de daaropvolgende middeleeuwen een groot deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied besloeg, met als hoofdstad Constantinopel.