Citaatrecht

  • binnen het auteursrecht bestaan diverse uitzonderingen op het verbod om iets openbaar te maken of te kopiëren zonder toestemming van de maker. een van die uitzonderingen heeft betrekking op het gebruikmaken van citaten uit een auteursrechtelijk beschermd werk. deze uitzondering wordt wel het citaatrecht genoemd.

    het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het amerikaanse fair use-beginsel. het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

  • citaatrecht in nederland
  • citaatrecht in belgië
  • zie ook

Binnen het auteursrecht bestaan diverse uitzonderingen op het verbod om iets openbaar te maken of te kopiëren zonder toestemming van de maker. Een van die uitzonderingen heeft betrekking op het gebruikmaken van citaten uit een auteursrechtelijk beschermd werk. Deze uitzondering wordt wel het citaatrecht genoemd.

Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.