Concentratiekamp

  • een concentratiekamp is een kamp waar mensen, meestal onder militaire dwang, bijeengebracht worden. het is een inrichting om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden. het insluiten in een kamp gebeurt doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak. het begrip concentratiekamp is voor een groot deel bepaald door het gebruik ervan tijdens de tweede wereldoorlog.

    auschwitz i - dubbele prikkeldraadafscherming rond het kamp. op de draden stond een dodelijke elektrische spanning
  • begrip
  • geschiedenis
  • literatuur
  • zie ook

Een concentratiekamp is een kamp waar mensen, meestal onder militaire dwang, bijeengebracht worden. Het is een inrichting om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden. Het insluiten in een kamp gebeurt doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak. Het begrip concentratiekamp is voor een groot deel bepaald door het gebruik ervan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Auschwitz I - Dubbele prikkeldraadafscherming rond het kamp. Op de draden stond een dodelijke elektrische spanning