Cultuur
English: Culture

Zie artikelVoor gekweekte cellen, zie Celcultuur. Voor weefselcultuur, zie Weefselkweek (doorverwijspagina).
Portal.svgPortaal Kunst & cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover "natuur" (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlopend naargelang de theoretische benaderingen en de beeldvorming.