De Leien

Frankrijklei.

De Leien zijn een reeks straten in het centrum van de Belgische stad Antwerpen. Zij verbinden het Zuiden (de toegang vanuit Brussel) met het Noorden (het begin van de haven). Zij volgen grotendeels het tracé van de Spaanse omwalling zoals die werd aangelegd in de zestiende eeuw.

Historiek

Lei is een oudere Zuid-Nederlandse benaming voor avenue of laan.[1] De Leien volgen min of meer het traject van de zestiende-eeuwse Spaanse omwallingen. Deze omwalling uit 1542 bevatte enkele vestingen die de verdediging van Antwerpen moesten waarborgen. Na de onafhankelijkheid van België werd Antwerpen de laatste verdediging. Vanuit Antwerpen werd er op de overheid meer druk uitgeoefend om de stad meer te kunnen uitbreiden. Er was immers ook nog een erfdienstbaarheid non-aedificandi (militair bouwverbod) voor de gronden binnen de 500 meter van de omwalling. Nadat de stad in 1859 opnieuw eigenaar wordt van de 154 ha tellende omwalling, werd deze afgebroken en in straten gelegd (1867-1869). Voortaan zou de Brialmontomwalling voor de verdediging van Antwerpen moeten zorgen.[2] De straatnamen luidden van noord naar zuid: Handelslei, Kunstlei, Nijverheidslei en Zuiderlei. Na de Eerste Wereldoorlog werden de namen door het stadsbestuur omgedoopt tot resp. Italiëlei, Frankrijklei, Britselei en Amerikalei, naar de overwinnende geallieerde landen.