Derde wereld
English: Third World

De wereld in het jaar 1975. De verdeling in drie "werelden" is op geopolitieke basis: kapitalistisch, communistisch en niet-gebonden.

 Eerste wereld

 Tweede wereld

 Derde wereld

De landen zijn in drie groepen verdeeld, naarmate van ontwikkeling. Deze classificatie wordt door de VN en het IMF gehanteerd.
Blauw: geavanceerde economieën
Oranje: opkomende en ontwikkelingseconomieën (niet de minst ontwikkelde)
Rood: opkomende en ontwikkelingseconomieën (minst ontwikkelde)

Het begrip derde wereld is in de moderne betekenis een synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden.De bevolking van landen in de derde wereld is over het algemeen zeer arm en de geboortecijfers zijn relatief hoog. In het algemeen zijn deze staten niet in dezelfde mate geïndustrialiseerd en technologisch ontwikkeld, als eerstewereldlanden.