Diabetes mellitus
English: Diabetes

 • esculaap neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
  raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
  diabetes
  diabetes mellitus
  de blauwe cirkel is het internationale symbool voor diabetes mellitus
  de blauwe cirkel is het internationale symbool voor diabetes mellitus
  coderingen
  icd-10 1014
  icd-9 250
  medlineplus 001214
  emedicine med/546emerg/134
  mesh c18.452.394.750
  nhg-standaard m01/samenvatting
  portaal  portaalicoon   geneeskunde

  diabetes mellitus (letterlijk 'honingzoete doorstroming') is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie). de nederlandstalige aanduiding suikerziekte, of kortweg suiker, wordt ook gebruikt. het is echter niet zo dat diabetes zou kunnen ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft.

  hoe hoog de bloedglucosewaarden precies moeten zijn en onder welke omstandigheden die metingen moeten worden gedaan is internationaal vastgelegd in afspraken, die soms per land iets kunnen verschillen. continue hyperglykemie veroorzaakt, als ze hoog genoeg is, glucosurie (suikerverlies via de urine) wat in ernstige gevallen een merkbare polyurie (veel urineren) zowel als polydipsie (veel drinken) ten gevolge heeft. uiteindelijk kan een langdurige hyperglykemie of een te hoge hyperglykemie leiden tot coma als dit niet op tijd herkend en behandeld wordt.

 • voorkomen
 • diagnose
 • etymologie
 • oorzaak van de ziekte (pathogenese)
 • gevolgen
 • symptomen
 • complicaties
 • classificaties
 • behandeling
 • onderzoek en ontwikkelingen
 • diabetes en alcohol
 • diabetes en energiedrankjes
 • gevolgen
 • andere vormen van polyurie
 • zie ook

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Diabetes
Diabetes mellitus
De blauwe cirkel is het internationale symbool voor diabetes mellitus
De blauwe cirkel is het internationale symbool voor diabetes mellitus
Coderingen
ICD-10 1014
ICD-9 250
MedlinePlus 001214
eMedicine med/546emerg/134
MeSH C18.452.394.750
NHG-standaard M01/samenvatting
Portaal  Portaalicoon   Geneeskunde

Diabetes mellitus (letterlijk 'honingzoete doorstroming') is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie). De Nederlandstalige aanduiding suikerziekte, of kortweg suiker, wordt ook gebruikt. Het is echter niet zo dat diabetes zou kunnen ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft.

Hoe hoog de bloedglucosewaarden precies moeten zijn en onder welke omstandigheden die metingen moeten worden gedaan is internationaal vastgelegd in afspraken, die soms per land iets kunnen verschillen. Continue hyperglykemie veroorzaakt, als ze hoog genoeg is, glucosurie (suikerverlies via de urine) wat in ernstige gevallen een merkbare polyurie (veel urineren) zowel als polydipsie (veel drinken) ten gevolge heeft. Uiteindelijk kan een langdurige hyperglykemie of een te hoge hyperglykemie leiden tot coma als dit niet op tijd herkend en behandeld wordt.