Diplomaat
English: Diplomat

  • een diplomaat of diplomate is een ambtenaar die in de buitenlandse dienst van zijn land werkzaam is. de benaming is afgeleid van het diploma dat de gezanten van het romeinse rijk meekregen op hun missies. tegenwoordig zijn dat de geloofsbrieven. onder het verdrag van wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) genieten diplomaten diplomatieke onschendbaarheid, die hen beschermt tegen vervolging tijdens diplomatieke missies.

    in figuurlijke betekenis is een diplomaat iemand die met grote omzichtigheid, als een diplomaat, te werk gaat. een verouderde betekenis van diplomaat is een geklede jas.

  • enkele bekende diplomaten
  • zie ook

Een diplomaat of diplomate is een ambtenaar die in de buitenlandse dienst van zijn land werkzaam is. De benaming is afgeleid van het diploma dat de gezanten van het Romeinse Rijk meekregen op hun missies. Tegenwoordig zijn dat de geloofsbrieven. Onder het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) genieten diplomaten diplomatieke onschendbaarheid, die hen beschermt tegen vervolging tijdens diplomatieke missies.

In figuurlijke betekenis is een diplomaat iemand die met grote omzichtigheid, als een diplomaat, te werk gaat. Een verouderde betekenis van diplomaat is een geklede jas.