Extracellulaire matrix

Extracellulaire matrix (ECM) of matrix extracellularis[1] is een term die gebruikt wordt om structuren aan te duiden die deel uitmaken van biologische weefsels maar zich buiten de cellen bevinden. De extracellulaire matrix biedt stevigheid en structuur aan weefsels. Met name bindweefsel en botweefsel kenmerken zich door de aanwezigheid van een uitgebreide extracellulaire matrix, beide met een eigen, karakteristieke structuur.

De extracellulaire matrix bestaat met name uit langgerekte, vezelachtige eiwitten zoals collageen, fibronectines en elastines en uit glycosaminoglycanen (GAG's), dat zijn lange ketens van suikers. De extracellulaire matrix wordt aangelegd door osteoblasten (in botweefsel) en fibroblasten (in overige weefsels). Afbraak ervan wordt gedaan door matrixproteasen.[2]

  • literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen

  1. Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT) (2005). Terminologia Histologica. International terms for human cytology and histology. Philadelphia/Baltimore/New York/London/Buenos Aires/Hong Kong/Sydney/Tokyo: Wolter Kluwers-Lippincott Williams & Wilkins.
  2. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin et al.(2004), Extracellular Matrix and Connective Tissues, Essential Cell Biology 2nd edition, 703-704