Faculteit (onderwijs)

Een faculteit is een hoofdafdeling van een universiteit.[1] In een faculteit is een aantal verwante opleidingen en onderzoeksgroepen verenigd. In toenemende mate gebruiken ook hogescholen de term voor hun afdelingen, waarin dan verwante opleidingen zijn verenigd.

Ontstaan

De faculteit vindt haar oorsprong aan de middeleeuwse Universiteit van Parijs, die vier faculteiten kende: Rechtsgeleerdheid, Godgeleerdheid, Geneeskunde en de "Faculteit der Kunsten", waarbij die term verwees naar de zeven vrije kunsten. Deze indeling is ruwweg overgenomen door latere universiteiten, waarbij verdere onderverdelingen hebben plaatsgevonden, maar ook nieuwe vakgebieden zijn opgenomen als faculteiten. Zo hebben veel "klassieke" universiteiten faculteiten voor (toegepaste) wetenschappen, letteren, sociale wetenschappen en economische wetenschappen en geneeskunde. In Nederland ontwikkelden de ingenieurswetenschappen zich naar een "gespecialiseerde" technische universiteit, die zelf doorgaans ook meerdere faculteiten kent.