Gedragsstoornis

 • esculaap neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
  raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

  een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van een gedragsstoornis. als de sociale omgeving de oorzaak is, spreekt men van een gedragsprobleem. gedragsstoornissen maken deel uit van het bredere spectrum van de ontwikkelingsstoornissen.

  vaak is sprake van een combinatie van stoornis en achterliggend sociaal probleem. een strikte scheiding is moeilijk te maken. probleemgedrag wordt meestal eerder door de omgeving dan door het kind zelf als hinderlijk ervaren. de omgeving is veelal de voornaamste hulpvrager.

  de diagnostic and statistical manual of mental disorders-iv-tr onderscheidt:

  • aandachtstekort-stoornis met of zonder hyperactiviteit (adhd) en
  • normoverschrijdend, afwijkend gedrag (odd en cd).
 • aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit (adhd)
 • normoverschrijdend gedrag
 • externe link

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van een gedragsstoornis. Als de sociale omgeving de oorzaak is, spreekt men van een gedragsprobleem. Gedragsstoornissen maken deel uit van het bredere spectrum van de ontwikkelingsstoornissen.

Vaak is sprake van een combinatie van stoornis en achterliggend sociaal probleem. Een strikte scheiding is moeilijk te maken. Probleemgedrag wordt meestal eerder door de omgeving dan door het kind zelf als hinderlijk ervaren. De omgeving is veelal de voornaamste hulpvrager.

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-TR onderscheidt: