Hadj
English: Hajj

 • moslims maken de rondgang om de kaäba
  een pelgrim tijdens de hadj.

  de hadj (arabisch: الحجّ) is de pelgrimstocht naar mekka, een van de vijf zuilen van de islam. de hadj is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting. wel kan iemand die zelf de hadj al verricht heeft in naam van iemand gaan die daartoe niet in staat is, ook namens een overledene. in 2015 namen naar schatting 2 miljoen mensen deel aan de hadj.[1]

 • mekka
 • oemra
 • de eerste nacht
 • het offerfeest
 • hadji
 • incidenten
 • economie en politiek
 • zie ook
 • externe link
 • noten
 • bronnen

Moslims maken de rondgang om de Kaäba
Een pelgrim tijdens de hadj.

De hadj (Arabisch: الحجّ) is de pelgrimstocht naar Mekka, een van de vijf zuilen van de islam. De hadj is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting. Wel kan iemand die zelf de hadj al verricht heeft in naam van iemand gaan die daartoe niet in staat is, ook namens een overledene. In 2015 namen naar schatting 2 miljoen mensen deel aan de hadj.[1]