Hondenbelasting
English: Dog licence

Britse hondenbelastingzegel uit 1904

Onder de naam hondenbelasting kan in Nederland door de gemeente of openbaar lichaam BES een belasting worden geheven ter zake van het houden van een hond. De belasting wordt geheven van de houder van een hond en naar het aantal honden dat wordt gehouden (artikel 226 Gemeentewet en artikel 58 FinBES). De opbrengst vloeit naar de algemene middelen en hoeft door de gemeente dus niet te worden gebruikt voor het bestrijden of opruimen van hondenpoep. Sterker nog: de gemeente kan naast het heffen van hondenbelasting óók de plicht opleggen dat burgers zélf de poep van hun hond opruimen.