Innovatie
English: Innovation

AnomietheorieGeïnstitutionaliseerde
middelen
Nieuwe
middelen
Acceptatie
Afwijzing
Culturele
doelen
Acceptatie
Conformisme
Innovatie
Afwijzing
Ritualisme
Terugtrekking
Nieuwe
doelen
Rebellie

Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.). De verspreiding van innovatie wordt innovatiediffusie genoemd.