Internationale betrekkingen

  • de studie van internationale betrekkingen is een deel van de politieke wetenschap die zich ten doel stelt de buitenlandse betrekkingen en betrekkingen tussen staten te onderzoeken. hierbij wordt ook gekeken naar de rol van staten, intergouvernementele organisaties (igo's), non-gouvernementele organisaties (ngo's) en multinationale ondernemingen. het is zowel een veld van academische studie als van openbare politiek. met het oog hierop wordt zowel de buitenlandse politiek geanalyseerd alsook beleid geformuleerd.

  • overzicht van de theorievorming
  • studie
  • theoretische literatuur
  • zie ook

De studie van Internationale betrekkingen is een deel van de politieke wetenschap die zich ten doel stelt de buitenlandse betrekkingen en betrekkingen tussen staten te onderzoeken. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van staten, intergouvernementele organisaties (igo's), non-gouvernementele organisaties (ngo's) en multinationale ondernemingen. Het is zowel een veld van academische studie als van openbare politiek. Met het oog hierop wordt zowel de buitenlandse politiek geanalyseerd alsook beleid geformuleerd.