Kaakchirurgie

Kaakchirurgie, stomatologie of mondheelkunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met heelkundige ingrepen op het kaakbeen en de omgevende weefsels. Artsen die kaakchirurgie beoefenen worden kaakchirurgen genoemd.

Kaakchirurgie omvat verschillende deelgebieden:

  • Dentoalveolaire chirurgie
  • Preprothetische chirurgie
  • Dentale implantologie
  • Orthognatische chirurgie
  • Traumatologie van het gelaat
  • Oncologische chirurgie van hoofd en hals
  • Plastische en reconstructieve chirurgie van hoofd en hals

Nederland

In Nederland kan men kaakchirurg worden wanneer men de opleiding tot tandarts en de opleiding geneeskunde heeft afgerond. Hierna kan men zich specialiseren tot kaakchirurg door een vierjarige opleiding te volgen.