Kadaver
English: Cadaver

Kadaver van een duif

Een kadaver, karkas of kreng is een dood lichaam, in het bijzonder het dode lichaam van een niet-menselijk dier. Bij een mens spreekt men meestal van lijk of stoffelijk overschot. De term "stoffelijk overschot" is algemener dan "lijk" omdat deze bijvoorbeeld ook van toepassing is als het lichaam niet meer één geheel is. Kadavers en lijken zijn een voedselbron van veel dieren en micro-organismen. In een gezonde biotoop is dit een belangrijke niche.