Kleur
English: Color

Icoontje doorverwijspaginaZie Kleur (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Kleur.
Kleurencirkel
Dit artikel is een deel van de serie over:
Kleur
Algemeen:
Kleurruimte
Licht
Verzadiging
Intensiteit
Luminantie
Aandoeningen:
Synesthesie
Kleurenblindheid
Wetenschap:
Kleurconstantie
Subtractieve kleurmenging
Additieve kleurmenging
Kleurenspectrum

Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. De samenstelling van golflengtes wordt het spectrum genoemd.

Er bestaat geen voor de hand liggende relatie tussen bovengenoemde natuurkundige definitie van kleur en de actuele kleurervaring, zoals deze zich aan het menselijk oog voordoet.

De kleur van een oppervlak wordt bepaald door het deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst.