MRI-scanner

Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Magnetic resonance imaging in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).
MRI-scanner uit 2006
Spreiding van MRI-scanners bij ziekenhuizen in Vlaanderen (2016).

Een MRI-scanner is de benaming van een medisch apparaat voor beeldvorming van het binnenste van het lichaam, zonder dat dit daarvoor hoeft te worden geopend.

De MRI-scanner werkt met magneetvelden en radiogolven, en niet met röntgenstralen. Een MRI-onderzoek levert unieke informatie op die niet op een andere manier kan worden verkregen. De MRI-scanner kan afbeeldingen van delen van het menselijk lichaam maken, die met röntgenstralen niet scherp in beeld zijn te brengen.

De afkorting komt van magnetic resonance imaging, beeldvorming met magnetische resonantie. Een oudere naam is NMR-scanner, van nuclear magnetic resonance, oftewel kernspinresonantie. Deze term is in onbruik geraakt, omdat hij bij leken een (volledig onjuist) beeld van kernreacties en schadelijke straling opriep. De eerste die zich realiseerde dat met NMR beelden van levend weefsel konden worden gemaakt was begin 1970 de Amerikaanse biofysicus Raymond Damadian. Tegen 1977 kon hij een eerste (enorm groot) prototype laten zien. Daarna ging de ontwikkeling snel en ieder jaar worden er verbeteringen in de beeldvorming en verwerking aangebracht.