Marktmacht
English: Market power

In de economie is de marktmacht van een deelnemer aan de markt, de mate waarin die deelnemer zich onafhankelijk van de andere marktspelers kan gedragen. Meestal wordt de term toegepast op aanbieders van goederen of diensten, om de mate aan te duiden waarin de aanbieder een prijs kan vragen die beduidend boven zijn eigen kosten ligt.

Regulatoren en andere overheidsorganen houden bedrijven met aanmerkelijke marktmacht in de gaten om de belangen van kleinere concurrenten en verbruikers te vrijwaren.

Niet altijd synoniem met aanmerkelijke marktmacht, maar nauw ermee verwant, is een dominante positie op de markt. Artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van de Europese Unie verbiedt het misbruik van een dominante positie.