Medisch specialisme in Nederland

In Nederland mag een arts zich medisch specialist noemen als hij door een speciale registratiecommissie is ingeschreven in een speciaal register. Daarvoor moet aan de eisen voor het specialisme zijn voldaan. Deze eisen worden vastgesteld door een college, zoals dat een opleiding gedurende een aantal jaren aan een daartoe erkend ziekenhuis moet worden gevolgd.

Een basisarts (afgeronde studie geneeskunde inclusief coschappen) kan solliciteren voor een opleiding medisch specialisme.

Er bestaan drie colleges die de registratieregels binnen deelgebieden van de geneeskunde vaststellen, en drie registratiecommissies die het register bijhouden:

  • Centraal College Medische Specialismen (CCMS), bijbehorende registratiecommissie: MSRC
  • College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG), bijbehorende registratiecommissie: HVRC
  • College voor Sociale Geneeskunde (CSG), bijbehorende registratiecommissie: SGRC