Meercellig organisme

Een organisme is meercellig als het uit meer dan een cel bestaat. Cellen zijn heel klein; bijna alle organismen die met het blote oog waarneembaar zijn zijn meercellig.

Coenobium van de alg Pediastrum.

De eerste vormen van leven waren eencellige organismes. Pas veel later, zo'n 600 miljoen jaar geleden[1], ontstonden meercellige organismen.

De eerste meercellige min of meer groepen van organismen waren kolonies of aggregaties van identieke cellen, zonder specialisatie en meestal zonder specifieke vorm. Een iets verdere mate van ontwikkeling heeft het coenobium, ook een groep van cellen, maar die een bepaald, min of meer vast aantal cellen bevat met maar weinig tot geen specialisatie.

Later kregen de verschillende cellen verschillende taken in het organisme, en werden organen opgebouwd. Deze specialisatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat zeer complexe organismen zoals orchideeën en zoogdieren konden evolueren.

De grootste groepen van soorten, de supergroepen, bestaan voor het belangrijkste deel uit eencellige soorten. Belangrijke meercellige groepen van organismen zijn de dieren en de schimmels (die beide gerekend worden tot de Unikonta) en de planten (behorend tot de Archaeplastida). Daarnaast zijn er ook verschillende meercellige algen, zoals de roodwieren en de bruinwieren.