Menselijke migratie

 • vroege menselijke migraties volgens de mitochondriale populatiegenetica. boven is afrika, daaronder rechts europa en links azië. rechts van het midden noord-amerika en helemaal rechts zuid-amerika. linksonder indonesië, australië en nieuw-zeeland.
  de getallen en kleuren geven aan hoeveel millennia geleden een gebied bevolkt raakte. de letters op de pijlen geven groepen mensachtigen aan die tot dezelfde mitochondriale haplogroep behoren. (haplogroepen zijn een genetische indeling waarbij mensen worden ingedeeld naar de variatie in hun mitochondriaal dna.)
  grote volksverhuizing: belangrijkste verhuizingstromen

  menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. de mensheid is ontstaan in een beperkt gebied of hooguit in enkele gebieden. door de millennia heen zijn mensen gemigreerd en zo is de mensheid over de gehele aarde verspreid geraakt. volksverplaatsingen vinden nog steeds plaats in de moderne tijden.

  migratie wordt veelal gezien als permanent, maar ook nomadisme en seizoensgebonden migratie zoals transhumance vallen hieronder. forensisme (pendelen tussen werk en huis) kan ook gezien worden als een vorm van migratie.

  iemand die migreert wordt een migrant genoemd.

  het nederlands kent de volgende soorten migranten:

  • emigrant - iemand die het land verlaat
  • immigrant - iemand die van buiten in het land komt
  • remigrant - een teruggekeerde emigrant
  • transmigrant - iemand die tijdelijk in het land woont
  • doorreismigrant, transitmigrant - iemand die tijdelijk in een doorreisland verblijft (land van herkomst → doorreisland → land van aankomst)

  andere soorten migranten, naar oorzaak of reden van migratie, zijn:

  • onvrijwillig:
   • vluchteling uit vrees voor (oorlogs)geweld, uit vrees voor zijn leven
   • displaced person, ontheemd, buiten zijn thuisland door krijgshandelingen
   • klimaatvluchteling wegens de gevolgen van klimaatverandering
   • gedeporteerde: gedwongen verplaatsing van mensen, vaak onder dwang in grote groepen naar straf-, werk- of concentratiekampen, of naar nieuwe woongebieden
  • wegens werk:
   • economische migratie
   • transhumance in de alpen: seizoensgebonden migratie van personen met hun vee tussen vaste zomer- en wintergebieden in de alpen
   • kennismigrant, immigrant met toestemming om te werken op grond van technische of wetenschappelijke kennis
  • buitenlander
  • pensioenmigrant of rentenier, niet meer economisch actieve migrant
  • circulaire migrant, waarbij de migrant af en toe de plek bezoekt waar men vandaan kwam
 • verschillende migraties
 • ecuador
 • zie ook
 • externe links

Vroege menselijke migraties volgens de mitochondriale populatiegenetica. Boven is Afrika, daaronder rechts Europa en links Azië. Rechts van het midden Noord-Amerika en helemaal rechts Zuid-Amerika. Linksonder Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland.
De getallen en kleuren geven aan hoeveel millennia geleden een gebied bevolkt raakte. De letters op de pijlen geven groepen mensachtigen aan die tot dezelfde mitochondriale haplogroep behoren. (Haplogroepen zijn een genetische indeling waarbij mensen worden ingedeeld naar de variatie in hun mitochondriaal DNA.)
Grote Volksverhuizing: Belangrijkste verhuizingstromen

Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. De mensheid is ontstaan in een beperkt gebied of hooguit in enkele gebieden. Door de millennia heen zijn mensen gemigreerd en zo is de mensheid over de gehele aarde verspreid geraakt. Volksverplaatsingen vinden nog steeds plaats in de moderne tijden.

Migratie wordt veelal gezien als permanent, maar ook nomadisme en seizoensgebonden migratie zoals transhumance vallen hieronder. Forensisme (pendelen tussen werk en huis) kan ook gezien worden als een vorm van migratie.

Iemand die migreert wordt een migrant genoemd.

Het Nederlands kent de volgende soorten migranten:

 • emigrant - iemand die het land verlaat
 • immigrant - iemand die van buiten in het land komt
 • remigrant - een teruggekeerde emigrant
 • transmigrant - iemand die tijdelijk in het land woont
 • doorreismigrant, transitmigrant - iemand die tijdelijk in een doorreisland verblijft (land van herkomst → doorreisland → land van aankomst)

Andere soorten migranten, naar oorzaak of reden van migratie, zijn:

 • onvrijwillig:
  • vluchteling uit vrees voor (oorlogs)geweld, uit vrees voor zijn leven
  • displaced person, ontheemd, buiten zijn thuisland door krijgshandelingen
  • klimaatvluchteling wegens de gevolgen van klimaatverandering
  • gedeporteerde: gedwongen verplaatsing van mensen, vaak onder dwang in grote groepen naar straf-, werk- of concentratiekampen, of naar nieuwe woongebieden
 • Wegens werk:
 • buitenlander
 • pensioenmigrant of rentenier, niet meer economisch actieve migrant
 • circulaire migrant, waarbij de migrant af en toe de plek bezoekt waar men vandaan kwam