MmHg

Een kwikbarometer volgens Torricelli: boven de kwikkolom is het (vrijwel) vacuüm dus de luchtdruk kan gemeten worden als de hoogte van de kolom in mm

De eenheid mmHg[1] of vaak ook mm Hg (spreek uit millimeter kwik, millimeter kwikkolom of millimeter kwikdruk) is een niet-SI-eenheid voor het aangeven van de mate van druk.

De term kwikdruk met als eenheid cmHg werd in het verleden gebruikt voor het aantal centimeters kwikdruk.

MmHg vindt vooral nog toepassing in de geneeskunde, waarin de eenheid wordt gebruikt voor onder andere het uitdrukken van de bloeddruk en de oogdruk.

Een nauw verwante doch niet-identieke eenheid is de torr. Deze wordt veel gebruikt in de techniek, voor het meten van zeer lage drukken, bijna vacuüm.