Nederlands in Zuid-Afrika

Zie artikelDit artikel gaat over de maatschappelijke status en geschiedenis van het Nederlands in Zuid-Afrika. Zie Erkenning van Nederlands in Zuid-Afrika voor de (wettelijke) erkenning van het Nederlands door verschillende historische landen in het huidige Zuid-Afrika.
Het Nederlands in andere gebieden, anders dan Zuid-Afrika, wordt in dit artikel niet omschreven. Zie Nederlands taalgebied voor de andere gebieden binnen het Nederlands taalgebied. Dit artikel gaat uitsluitend over het Nederlands in Zuid-Afrika.
Nederlands wereldwijd
Vlag van België Vlag van Nederland Vlag van Suriname Vlag van Aruba Vlag van Curaçao Vlag van Sint Maarten
Dutchspeakersworldwide.png

Nederlands:

Nederlandse creoolse talen:

Portaal  Portaalicoon  Nederlands
Europese geschiedenis in Zuid-Afrika

Charles Bell - Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap.jpg

Van
VOC Tussenstation (1652)
tot en met de
Republiek Zuid-Afrika (heden)


Vlag van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie Vlag van Nederland Vlag van de Bataafse Republiek Vlag van Republiek Natalia Vlag van Oranje Vrijstaat Vlag van Transvaal
Vlag van Kaapkolonie Vlag van kolonie Oranjerivier Vlag van kolonie Transvaal Vlag van Zuid-Afrika 1912-1928
Vlag van Zuid-Afrika 1928=1994 Vlag van Zuid-Afrika
..Naar militair treffen
 • Ontzet van Kimberley
 • Slag bij Paardeberg
 • Slag om de Tugela Hoogtes
 • Slag bij Popular Grove
 • Slag bij Korn Spruit
 • Beleg van Mafeking
 • Ontzet van Mafeking
 • Slag om Donkerhoek
 • Slag bij Bergendal
 • Slag bij Doornkraal
 • Slag bij Leliefontein
 • Slag bij Nooitgedacht
 • Slag bij Groenkloof (1901)
 • Slag bij Modderfontein
 • Slag bij Scheeper's Nek
 • Slag bij Bakenlaagte
 • Slag bij Tweefontein
 • Slag bij Tweebosch (1902)
 • Slag bij Rooiwal
 • Verdrag van Vereeniging (1902)

Portaal  Portaalicoon  Zuid-Afrika
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis

Het Nederlands in Zuid-Afrika kent een geschiedenis die even lang is als de gehele geschreven geschiedenis van Zuid-Afrika. In 1652 doet het Nederlands zijn intrede in Zuid-Afrika, wanneer Nederlandse kolonisten onder leiding van de V.O.C. de Nederlandse Kaapkolonie stichten bij de Kaap de Goede Hoop. Het Nederlands is tot in de twintigste eeuw gebruikt als cultuurtaal van de Afrikaners, die voor een groot deel afstammen van Nederlanders. Door het vele contact met niet-Nederlandstaligen ontstond er naast het Nederlands een nieuwe taal, het Afrikaans, dat tegenwoordig erkend wordt als volwaardige taal, maar door sommigen[1][2][3] nog steeds wordt gezien als een Nederlands dialect of een Nederlands half-creool. Tot 1984 was het Nederlands een van de officiële talen van Zuid-Afrika.

Tegenwoordig wordt in Zuid-Afrika het Nederlands niet meer als algemene (spreek)taal gebruikt. Door verschillende oorzaken heeft het Afrikaans het Nederlands tussen 1920 en 1940 verdrongen. Desondanks zijn de sporen van het Nederlands nog duidelijk te merken in het huidige Zuid-Afrika. Zo'n 95% van de woorden in het Afrikaans komt uit het Nederlands en aan de grootste Afrikaanstalige universiteit in Zuid-Afrika, de Universiteit Stellenbosch, is het alleen mogelijk om Afrikaans binnen de studie Afrikaans en Nederlands te studeren.

De Zuid-Afrikaanse regering heeft in 1996 alle aangelegenheden betreffende het Nederlandstalig onderwijs in Zuid-Afrika overgedragen aan de Nederlandse Taalunie, maar wil tot nu toe geen lid van de Nederlandse Taalunie worden.

Het Nederlands staat in Zuid-Afrika bekend onder verschillende namen. Hiervan zijn Hollands en Hoog-Hollands het meest gebruikt.