Neus

Zie artikelVoor andere betekenissen, zie De Neus.
Menselijke neus (in profiel)
Hondenneus (van voren)
MRI van de neus

De neus is een orgaan dat primair dient voor de ademhaling en het ruiken.

Bij de meeste gewervelden zit de neus centraal op het gezicht of aan het eind van de snuit. In de neus zitten bij mensen en de meeste dieren ook twee openingen aan de voorzijde, de neusgaten. Hierachter ligt de neusholte. Ademhalen gebeurt voornamelijk door de neus. De neus heeft daarbij als specifieke functie de lucht te reinigen en te verwarmen alvorens deze naar de longen gaat.

De natte neus van zoogdieren dient tevens om de richting van de luchtstroom te bepalen, en maakt daardoor de reukzin ook richtingsgevoelig. Koudereceptoren in de huid reageren met grote gevoeligheid op de afkoeling door verdamping aan de kant waar de luchtstroming het sterkst is.