Hier staat een (pseudo)random geselecteerde uitgelicht uit een lijst

NUMBEROFPAGES = 3999692

(NUMBEROFPAGES mod 17)+1 = 1

Uitgelicht is nu Portaal:Geneeskunde/Uitgelicht 1

DNA dubbele helix animatie

DNA (een afkorting van Deoxyribo Nucleic Acid – desoxyribonucleïnezuur) is een dimere macromolecule dat in levende wezens de drager is van erfelijke informatie. Sommige soorten virussen gebruiken het verwante RNA als drager van erfelijke informatie.

Het DNA wordt in cellen gelezen en via diverse stappen leidt dit tot de aanmaak van eiwitten in de cel. Bij de voortplanting wordt (een deel van) het DNA doorgegeven aan het nageslacht, door middel van chromosomen.