Por·τααl


POR·TAAL 
Inleiding

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Phonetik.svg

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEKEtalageartikelen

Het Standaardmandarijn is de officiële spreektaal van zowel de Volksrepubliek China als Taiwan. Het is het Mandarijn zoals dat wordt onderwezen op scholen en gebruikt door de autoriteiten en media in de Volksrepubliek China, in Taiwan en in Singapore.

In de Volksrepubliek China wordt Standaardmandarijn, putonghua (vereenvoudigd Chinees: 普通话; Traditioneel Chinees: 普通話; pinyin: Pǔtōnghuà), letterlijk vertaald: 'gewone taal' genoemd. In Taiwan spreekt men van Guoyu (vereenvoudigd Chinees: 国语; traditioneel Chinees: 國語; pinyin: Guóyǔ; letterlijk vertaald: "Landstaal"). In Maleisië en Singapore, Huayu (vereenvoudigd Chinees: 华语; traditioneel Chinees: 華語; pinyin: Huáyǔ; letterlijk vertaald: "Taal der Chinezen").


[bewerk]

UITGELICHTE TAALFAMILIEOVERZICHTEN

De Indo-Europese talen vormen een zeer grote taalfamilie. Tot de Indo-Europese talen behoren niet alleen vrijwel alle in Europa gesproken talen, maar ook Iraanse en Indo-Arische talen als Perzisch en Hindi. Daarnaast worden ze als gevolg van het Europese kolonialisme ook gesproken in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Australië. De grootste Europese taal is het Duits met zo'n 100 miljoen moedertaalsprekers, gevolgd door het Frans met ruim 65 miljoen moedertaalsprekers in Europa. Het Engels is als "wereldtaal" wel de meest verbreide Indo-Europese taal te noemen, ofschoon het Hindi meer sprekers heeft.

KUNSTTALENOVERZICHTEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAALOVERZICHTENWikipedia barcode 128.svg

GEWENSTE ARTIKELENDIT KAN BETER

Algebraïsche syntaxis of Recursieve categoriale syntax (en) -antropologische linguïstiek (en) -Arc pair grammatica (en) -Atlantische talen (de|en) -Baybayin (en) - Bicol (taal) (de|en2) - Bodo (en) -Creek (taal) (en) -Denglisch (de|en|fr) -Drieslag (tricola) -Esperanto-fonologie (en) - Filipijnse talen - (en) -Functioneel zinsperspectief - Gewogen contextvrije grammatica (en) -Haags - (oude versie op Gebruiker:OSeveno/Haags)Hanzetaal - Hlaitalen - (en) -Į (en) -Inheemse Australische talen (en) -Kadaitalen - (en) -Karatsjai (dialect van Karatsjai-Balkarisch) -Khasi (en) -Lege categorie (en) -Lijst van officiële afkortingen -Edward Lhuyd (en) - Makaton (en) -Midden-Chinees (en) -Midden-Drents - Mizo (en) -Mundatalen (enNasa Yuwe (en) -Noordelijk Altais (en) -Oceanische talen (en) -Oudchinees of Oud-Chinees (wd). Let op dat dit niet hetzelfde is als Klassiek Chinees - Operatorgrammatica (en) -Pahari (en1|en2) -Relationele grammatica (en) -Rien (taal) - Santali (en) -Schakelgrammatica (niet zeker of het zo heet) (en) -Scythische talen (en)Semiotische driehoek (de - en)Stochastische contextvrije grammatica (en) -John Strachan (en) - Taaldood (en) - Taalideologie (en) -Taalonderwijs (en) -Taalreanimatie of Taalrevitalisatie (en) -Trans-Nieuw-Guineatalen (en) -Ų (en) -Ů (en) -volzin (taal) (lemma bijzin bestaat wel) - Variëteiten van het Arabisch (en) -Zuid-Drents

[]
[]TALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUMCATEGORIEËN

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.


Britishbook-icon.png
Open book nae French flag.png

Subportalen van Portaal Taal

Engels · Esperanto · Frans · Latijn · Nederlands · Scandinavische talen · Spaans · West-Slavische talen


Portalen
Portal.svgHulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws · Gesproken Wikipedia · Hoofdpagina (mobiel)
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Biologie

Samenwerken

  • Ga voor samenwerking op dit terrein naar het Taalcafé.