Protestantisme
English: Protestantism

De Slotkerk te Wittenberg, de plaats waar Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen openbaar maakte.
De Gedächtniskirche in Speyer, ter nagedachtenis aan het 'protest' van de Luthersen tegen het beperken van de godsdienstvrijheid.
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Het protestantisme is een van de vier grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme. De stroming ontstond nadat leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa van binnenuit weerstand begonnen op te roepen. De reactie die dat teweegbracht en die aanving in de vroege 16e eeuw, is bekend geworden als de Reformatie.