Religie
English: Religion

 • portal.svg portaal religie
  religieuze symbolen, van links naar rechts:
  1e rij: baha'i, boeddhisme, cao dai, christendom
  2e rij: druïdisme, eckankar, hindoeïsme, islam
  3e rij: jaïnisme, jodendom, raëlisme, satanisme
  4e rij: shinto, sikhisme, taoïsme, tenrikyo
  5e rij: thelema, unitaristisch universalisme, wicca, zoroastrisme

  onder religie (van het latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

  in bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

  vaak ook wordt de term geloof gebruikt. in monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt (niet alleen geloven in god, maar hem ook dienen). in polytheïstische religies spreekt men daarentegen over een godendom (ook deze worden overigens vaak gediend, bijvoorbeeld door een offer).

 • etymologie
 • algemeen
 • definities van religie
 • onderverdeling van religies
 • bestudering van religie
 • veronderstelde verworvenheden
 • kritiek op religie
 • godsdienstvrijheid
 • zie ook

Portal.svg Portaal Religie

Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

Vaak ook wordt de term geloof gebruikt. In monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt (niet alleen geloven in God, maar Hem ook dienen). In polytheïstische religies spreekt men daarentegen over een godendom (ook deze worden overigens vaak gediend, bijvoorbeeld door een offer).