Repetitive strain injury

EsculaapNeem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Repetitive strain injury
Coderingen
DiseasesDB11373
eMedicinepmr/97
MeSHD012090
Portaal: Geneeskunde
Werken met een computermuis wordt vaak geacht RSI tot gevolg te hebben.

Repetitive strain injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.