Salicylzuur

Salicylzuur
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van salicylzuur
Structuurformule van salicylzuur
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C7H6O3
IUPAC-naam2-hydroxybenzoëzuur
Molmassa138,12074 g/mol
SMILES
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
CAS-nummer69-72-7
EG-nummer200-712-3
PubChem338
Vergelijkbaar met4-hydroxybenzoëzuur, 3-hydroxybenzoëzuur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnenH302 - H318
EUH-zinnengeen
P-zinnenP280 - P305+P351+P338
LD50 (ratten)(oraal) 891 mg/kg
LD50 (konijnen)(oraal) 1300 mg/kg
LD50 (muizen)(oraal) 480 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestandvast
Kleurkleurloos
Dichtheid1,44 g/cm³
Smeltpunt158,3 °C
Kookpunt211 °C
Vlampunt157 °C
Oplosbaarheid in water(bij 20°C) 2 g/l
Goed oplosbaar inethanol
Slecht oplosbaar inwater
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Salicylzuur is een aromatisch carbonzuur en heeft als brutoformule C7H6O3. De zuivere stof komt voor als kleurloze en reukloze kristallen, die slecht oplosbaar zijn in water.

De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.