Thematische filatelie

Thematische filatelie is een specialisme in de filatelie. Het houdt in men een verzameling van postzegels, poststempels en poststukken[1] opbouwd rond een centraal thema of onderwerp. De thematische filatelie staat tegenover de filatelie per land. Als thema kiest de verzamelaar veelal iets uit zijn werkkring, omgeving of interesse.