Toediening

EsculaapNeem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

In de farmacie en toxicologie is de toedieningsweg de route waarop een medicijn, vloeistof, vergif of een ander middel in contact wordt gebracht met het gewenste deel van een lichaam. Door de farmacodynamiek is de keuze van de toediening belangrijk voor de uiteindelijke werking van het middel.