Tonsillectomie
English: Tonsillectomy

EsculaapNeem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Een tonsillectomie wordt uitgevoerd.
Keel, 1 dag na tonsillectomie

Tonsillectomie (in het dagelijks taalgebruik beter bekend als "amandelen knippen") is een operatie uitgevoerd door een kno-arts of nko-arts, waarbij beide keelamandelen (hierna te noemen de "amandelen") geheel worden verwijderd. Een gedeeltelijke verwijdering wordt een “tonsillotomie” genoemd.[1]