Tonsillectomie
English: Tonsillectomy

EsculaapNeem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Een tonsillectomie wordt uitgevoerd.
Keel, 1 dag na tonsillectomie

Tonsillectomie (in het dagelijks taalgebruik beter bekend als "amandelen knippen") is een operatie uitgevoerd door een kno-arts of nko-arts, waarbij beide keelamandelen (hierna te noemen de "amandelen") geheel of gedeeltelijk worden verwijderd (bij dat laatste spreekt men van tonsillotomie).[1]