Traumacentrum
English: Trauma center

Een traumacentrum is in een ziekenhuis waar 24 uur per dag specialisten, betrokken bij traumazorg aanwezig of oproepbaar zijn. Hierdoor kunnen patiënten met ernstige letsels altijd worden geholpen. De capaciteit van de centra is in eerste instantie bedoeld voor patiënten met zeer ernstige letsels waarvoor bij de eerste behandeling specialistische zorg nodig is. Overige slachtoffers worden op de spoedeisende hulpafdelingen van andere ziekenhuizen geholpen.

De eisen voor een traumacentrum zijn dat 24 uur per dag het volgende beschikbaar is:

De meerwaarde van een traumacentrum bestaat uit de extra ervaring en kennis met de meer uitgebreide letsels zoals hersenletsel, bekkenletsel of combinatieletsels. Door de behandeling van dit soort letsels te centraliseren kunnen betere resultaten worden bereikt.[bron?] Daarnaast hebben traumacentra een rol in het vergaren en verspreiden van kennis op het gebied van traumazorg en hebben ze een taak bij rampomstandigheden.