Verzamelaar

Een verzamelaar is een persoon die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald type voorwerpen aanlegt. Een bijkomend doel kan zijn om een waardevolle verzameling aan te leggen bij wijze van investering of oudedagsvoorziening.

Een verzameling kan echter ook worden aangelegd door een professioneel, zoals een museum, galerie of kunstfonds. Dan wordt de verzameling meestal collectie genoemd. Soms wordt een verzameling bijeengebracht om later verkocht te worden, bijvoorbeeld door een kunsthandel, soms juist om te behouden. Bij musea spreekt men dan meestal van de vaste collectie. Een kunstverzamelaar wordt ook wel een collectioneur genoemd.

Verzamelen wordt ook wel sparen genoemd, maar er kunnen verschillen worden gezien: een verzamelaar zal over het algemeen bereid zijn om geld in zijn verzameling te investeren; iemand die spaart zorgt er alleen voor dat de voorwerpen niet worden weggegooid maar zal geen markten aflopen om te proberen zeldzame stukken te bemachtigen.

Sinds de televisie en computer hun intrede hebben gedaan, wordt er door minder mensen tijd besteed aan verzamelen. Het doorzoeken van het internet is echter naast het bezoeken van rommelmarkten een bruikbare methode om verzamelobjecten te vinden.