Volwassene
English: Adult

  • over het algemeen is een volwassene een individu dat zichzelf in het leven kan redden. biologisch gezien is een volwassene of adult volgroeid en geslachtsrijp. bij mensen wordt in een juridische context het begrip "meerderjarig" gebruikt.

  • onderverdeling
  • maatstaven
  • wettelijke definitie
  • zie ook

Over het algemeen is een volwassene een individu dat zichzelf in het leven kan redden. Biologisch gezien is een volwassene of adult volgroeid en geslachtsrijp. Bij mensen wordt in een juridische context het begrip "meerderjarig" gebruikt.