Vrijwilligers in de Tweede Boerenoorlog

In de Tweede Boerenoorlog (door Afrikaners Tweede Vryheidsoorlog genoemd) maakte het Verenigd Koninkrijk zich uitermate impopulair vanwege het Britse beleid dat gevoerd tijdens de oorlog tegen de Boeren (voormalig Nederlandse kolonisten). Militaire steun door regeringen kwam er niet uit Europa, wel gingen er een groot aantal vrijwilligers naar de Boerenrepublieken Oranje Vrijstaat en Transvaal.