Warschaupact
English: Warsaw Pact

Logo van het pact met als opschriften "Unie voor Vrede en Socialisme" en "het Warschaus Verdrag"
De landen van het Warschaupact tot 1968

Het Warschaupact was een militair bondgenootschap van communistische landen, dat tussen 1955 en 1991 heeft bestaan. Het werd op voorstel van Sovjetpartijleider Nikita Chroesjtsjov opgericht als tegenhanger van de NAVO.[1] Officieel spraken de lidstaten van het Verdrag van Warschau.